5 consells per a la gestió eficaç de l’estoc en una companyia

Una gestió eficaç de l’estoc és una cosa fonamental per a qualsevol empresa. És de fet una de les parts més importants d’ella perquè repercuteixen a tota l’activitat de l’empresa abans fins i tot que els recursos hi arribin. També és una peça fonamental per poder garantir el proveïment idoni per a la seva producció i per als nostres clients. Per això, des de l‘Euncet Business School, volem donar-te alguns consells per a una gestió eficaç de l’estoc. Amb la nostra formació podràs desenvolupar la teva carrera de la dels millors professionals basats en casos i experiències reals. 

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Gestió eficaç de l’estoc 

1.- CREAR UN SISTEMA PER A LA GESTIÓ DE L’INVENTARI

primer que hem de fer és organitzar correctament l’estoc disponible. Això s’aconsegueix establint un protocol eficaç i tot el senzill possible per poder gestionar l’emmagatzematge del nostre estoc. Per això existeixen eines que poden ajudar-nos com els sistemes ERP o, en general, elements de mesurament i recopilació d’informació, etiquetatge, assignació d’espais, etc. 

2.- ESCOLLIR QUINS SISTEMES DE TRANSPORTS HI HAURÀ

Sempre hem de tenir present que les respostes que donem a una situació concreta han de respondre a les necessitats i a la naturalesa de l’empresa. Per això, hem de triar quin sistema de transport és l’idoni per al nostre cas. Això inclou organitzar i controlar en la mesura del possible el flux de les empreses del nostre radi de negoci. Transportistes i proveïdors han d’estar coordinats amb el nostre propi estoc per evitar problemes com el trencament de la cadena de subministrament i producció. 

3.- IMPLEMENTAR L’EFICIÈNCIA DEL NOSTRE MAGATZEM 

Per dur a terme una gestió eficaç de l’estoc cal saber que tots els recursos són limitats. L’espai del nostre propi magatzem també ho és, per la qual cosa l’hem d’organitzar el millor possible. Això, posteriorment es traduirà en estalvi de costos i augment de beneficis i temps disponible. L’espai de què disposem ha de ser organitzat correctament. Això no només inclou quina posició ocuparà cada producte de l’estoc. Inclou també el tipus d’infraestructura escollit. 

Per exemple, podem situar les mercaderies segons el mètode de Last in First out (l’últim a entrar és el primer a sortir) o el First in First Out (el primer a sortir és el primer a sortir). Podem alhora supervisar correctament quina classe de prestatgeries o sistemes d’emmagatzematge emprarem per a cada producte segons les seves necessitats. Això ens farà estalviar costos i, alhora, comptar amb la infraestructura adequada. 

D’altra banda, hem d’elaborar un sistema de reemplaçament de mercaderies en el qual, per exemple, els productes menys demandats estiguin lluny de les portes d’accés. Aquest espai el reservarem per als que tenen més demanda i més sortida. Amb això facilitarem el procés i estalviarem costos en forma d’energia i temps.  

4.- EVITA ELS COSTOS DE PRODUCTES OBSOLETS O DE BAIXA DEMANDA

En moltes ocasions succeeix que els productes obsolets o que tenen baixa demanda en les nostres vendes queden per temps indefinit emmagatzemats. A l’hora d’establir una gestió eficaç de l’estoc ens hem de preguntar si realment ens són necessaris. 

Són productes que ocupen espai i requereixen costos per al seu emmagatzematge. Si preveiem que no tindran sortida una alternativa millor al seu interminable i costós emmagatzematge és buscar minoristes o compradors de segona mà per a ells. 

5.- DUU A TERME MESURAMENTS DE FORMA PERIÒDICA

Tal com hem dit prèviament, en l’actualitat és possible automatitzar i informatitzar tota la informació relativa a un estoc. Això és un gran avantatge que hem d’aprofitar implementant el control sobre el nostre estoc. Una gestió eficaç de l’estoc inclou una revisió de la seva evolució periòdica. El recomanable és una revisió diària ja que cada dia evoluciona. 

Alhora, podem aprofitar aquest moment per establir punts d’anàlisi. Amb l’ajuda d’aplicacions com els sistemes ERP o el value stream mapping podrem obtenir informació sobre l’estat previ i l’estat actual i comprovar que les nostres estratègies funcionen. 

En definitiva, una gestió eficaç de l’estoc depèn d’ una visió conjunta. Les estratègies s’han d’adaptar en funció del sector de cada empresa. Tanmateix, aquests consells han de ser sempre un punt de partida. A l’Euncet Business School sabem l’important que és oferir informació per al món real de l’empresa. 

És per això que t’oferim formació especialitzada amb el postgrau a Supply Chain Management entre altres cursos especialitzats. En tots ells tindràs l’oportunitat de compartir experiències amb altres companys, aprendre dels nostres docents i desenvolupar la teva cadena professional. Comptem amb professionals apegats al món empresarial que t’ofereixen una formació basada en l’experiència real. És per això que l’Euncet Business School és sinònim de futur. 

Articles semblants