Coneix quines són les normes de seguretat informàtica per a les empreses

La informació és poder, i això bé ho saben els hackers. En els últims anys ha augmentat el nombre de ciberatacs a petites i mitjanes empreses, com hem comentat en un article anterior. Això és resultat de la poca consciència quant a seguretat informàtica que tenen les empreses.   

Et pot interessar: 50 termes que has de saber sobre ciberseguretat  

És important que tota la informació empresarial estigui emmagatzemada en entorns virtuals controlats i protegits per evitar així el robatori d’informació confidencial i que el sistema de gestió s’infecti d’algun virus informàtic.

Independentment de la salut financera del teu negoci, en el següent article t’expliquem quines són les normes de seguretat informàtica clau per a qualsevol negoci i com pots incorporar-les a la teva empresa a partir d’ara.

Aspectes bàsics: la seguretat informàtica què és i per a què serveix 

Abans de poder comprendre les accions que has de dur a terme per protegir la teva empresa de ciberatacs has de saber què has de protegir exactament. Parlem de seguretat de la informació en referir-nos a les mesures, tant preventives com reactives, que permeten protegir la informació i les dades, és a dir, el tractament d’aquestes.

Aquest concepte es basa en quatre pilars: la disponibilitat, la integritat, la confidencialitat i l’autenticació. A Espanya s’apliquen els drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició).

Per recordar els conceptes de seguretat informàtica i de la informació et recomanem aquest article.  

Et pot interessar: Per què invertir en ciberseguretat després de la covid -19: riscos i consells per combatre els ciberatacs 

Importancia de las políticas de seguridad informática

Importància de les polítiques de seguretat informàtica 

La seguretat informàtica s’ha convertit amb el pas dels anys en una de les principals preocupacions de les empreses, ja que és un factor clau per a la seva competitivitat. L’era digital exigeix que les organitzacions tinguin una gestió àgil i efectiva i un alt nivell de disponibilitat dels recursos i plataformes TIC així com que coneguin quines són les normes de seguretat informàtica.  

Els ciberatacs han suposat grans pèrdues econòmiques i una gran exposició de pèrdues de dades i informacions sensibles. Per això, apostar per una bona seguretat informàtica a la companyia comença per protegir la privacitat, la seguretat i integritat de la informació que formen part dels sistemes informàtics de l’empresa.   

Et pot interessar: Ciberseguretat, com protegir la informació a la Xarxa  

Les polítiques de seguretat informàtica ajuden que tot el personal de la companyia accedeixi als recursos tecnològics i de la informació proporcionats per l’organització a través d’unes pautes d’actuació i protocols amb els quals vetllar per la protecció de les dades i informacions sensibles per a l’empresa.  

La confidencialidad, integridad y disponibilidad

La confidencialitat, integritat i disponibilitat 

La seguretat informàtica vetlla pels tres tipus de característiques següents de la informació:  

  • Disponibilitat. La informació ha de ser accessible quan sigui necessària la seva consulta. És a dir, ha d’estar disponible en el lloc, moment i forma demanat por el personal autoritzat.  
  • Integritat. És la condició de seguretat que assegura que la informació conservi el contingut original. És a dir, garanteix que la informació només serà modificada, creada i/o esborrada per aquelles persones que hi estiguin autoritzades.  

La signatura digital és un dels recursos emprats per vetllar per la integritat de la informació.  

  • Confidencialitat. És la característica que permet la llegibilitat de la informació únicament per a les persones autoritzades, és a dir, restringeix i garanteix la seguretat de la revelació d’informació a individus, entitats o processos no autoritzats.  

Controles de seguridad informática imprescindibles

Controls de seguretat informàtica imprescindibles 

Hi ha molts controls de seguretat informàtica imprescindibles per a tota empresa depenent dels objectius i prioritats fixats. Tots ells es caracteritzen per ser concrets, clars i obligatoris.   

Aquests controls de seguretat informàtica es poden classificar en funció de si es dirigeixen a l’equip directiu, al personal tècnic o als empleats. A continuació, t’expliquem quins són els controls o normes de seguretat informàtica que pots aplicar en els diferents recursos digitals amb els quals el teu negoci treballa.  

CODIFICACIÓ, XIFRATS I AUTORITZACIÓ D’ACCESSOS 

Una de les primeres accions que tota empresa ha de fer és establir la configuració de privacitat que inclogui un sistema de xifrat de la informació crítica i sensible, així com establir i implementar unes regles d’accés que permeti limitar als empleats accedir a segons quin tipus d’informacions. Això permetrà a la companyia portar un control dels diferents nivells d’ accés a la informació que hi ha a l’empresa.   

A més d’aquests protocols, també s’haurà de fixar un sistema de xifrat per crear contrasenyes segures i robustes que s’hauran d’actualitzar cada 3-6 mesos. A més d’incloure majúscules, minúscules i números es recomana també combinar guions superiors i inferiors. 

EMMAGATZEMATGES VIRTUALS 

Un dels grans recursos que té tant avantatges com desavantatges són els emmagatzematges virtuals. L’accelerada transformació digital que ha viscut la major part de les empreses en els darrers anys ha fet que es potenciï el treball col·laboratiu mitjançant plataformes i eines d’emmagatzematge virtual.   

Tant l’emmagatzematge a la xarxa corporativa com als equips de treball i al núvol, tots han de comptar amb un pla d’ actuació per evitar la pèrdua d’informació sensible.  

S’ha d’establir una estratègia que contempli criteris d’emmagatzematge i classificacions de la informació corporativa en què es delimiti què han d’emmagatzemar els treballadors, qui poden tenir accés a aquestes informacions i quan i com s’han d’esborrar. 

A més, s’haurà de definir un pla de còpies de seguretat en el qual es fixi cada quant temps s’han de realitzar, el lloc d’emmagatzematge de les dades, així com el temps de conservació de la còpia. També s’haurà de xifrar tota aquella informació sensible abans de guardar-la localment. 

COMPLIMENT LEGAL 

Una organització col·labora amb molts stakeholders, i entre ells trobem els proveïdors. És important que totes les dades i informacions emmagatzemades tinguin la seva seguretat garantida. Per a això, els empresaris han de comprovar, revisar i complir els drets de propietat intel·lectual propis i de tercers, així com adequar-se al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i establir un procediment per notificar a les autoritats casos de bretxes en la seguretat informàtica.  

Te recomendamos las mejores herramientas en seguridad informática

 

PROMOURE ENTRE ELS EMPLEATS LA CULTURA DE LA SEGURETAT INFORMÀTICA 

Un dels principals problemes cibernètics als quals s’enfronta qualsevol empresa és la coneguda enginyeria social, l’ús que fan els hackers de tècniques de manipulació psicològica a empleats amb les quals obtenen informació confidencial. 

Per prevenir-ho és necessari que l’empresa aposti per un programa de conscienciació i formació sobre seguretat informàtica dirigit a tots els seus empleats, a més de promoure la difusió de la política de seguretat de la pròpia empresa.  

Et recomanem les millors eines en seguretat informàtica 

Perquè puguis implementar les normes de seguretat informàtica claus per a qualsevol empresa et mostrem algunes de les millors eines en SI. 

Xifrat de punt final o end point disk encryption 

Aquest procés de codificació de dades permet que ningú que no guardi la clau de desxifrat pugui accedir a la informació. Amb aquesta eina podràs protegir el teu sistema operatiu en diferents punts finals de la xarxa de la instal·lació d’arxius corruptes, complint amb els estàndards de regulacions GDPR i SOX. 

Escàner de vulnerabilitats 

Amb aquest programari podràs realitzar anàlisis automàtiques per buscar possibles vulnerabilitats que existeixin en qualsevol aplicació, sistema o xarxa de la companyia. Existeixen dos tipus d’escàners de vulnerabilitats: autenticats, es realitzen proves i atacs potencials des de la pròpia xarxa; i no autenticats, un investigador o hacker ètic simula atacs informàtics per posar a prova la infraestructura de la companyia i detectar així possibles vulnerabilitats. 

Firewalls o tallafocs 

És un sistema de seguretat amb el qual pots bloquejar accessos no autoritzats a ordinadors, però sense interrompre la comunicació entre l’ordinador i altres serveis autoritzats. Aquest sistema només protegeix de manera individual aquells ordinadors que el tinguin instal·lat.  

Infraestructura de clau pública o PKI 

La Public Key Infrastructure (PKI) és el conjunt de components i serveis informàtics (conjunt de rols, polítiques, maquinari, programari) amb els quals pots crear, gestionar, distribuir, controlar, administrar, revocar i validar certificats digitals.  

Aquesta combinació de programari i maquinari permet que les empreses protegeixin la seva informació a través de xifrats robustos.  

Pentester o test de penetració 

Aquesta pràctica és relativament nova dins del camp de la seguretat informàtica i consisteix en entorns i sistemes informàtics per tal d’identificar fallades, errors o vulnerabilitats. Amb aquesta identificació s’aconsegueix prevenir possibles atacs externs.  

Existeixen diferents tipus de Pentesting segons el tipus d’informació que es tingui a l’hora de realitzar els tests: 

  • White Box – Pentesting de caixa blanca. Forma part d’una anàlisi integral. En aquest cas, l’auditor coneix les estructures, contrasenyes, IPs, firewalls…  
  • Black Box – Pentesting de caixa negra. No té gairebé dades, per la qual cosa és el test que millor emula el comportament que tindria un ciberdelinqüent. 
  • Grey Box – Pentesting de caixa grisa. Podria definir-se com un híbrid dels dos tests anteriors.  

Serveis MDR (Detecció i Resposta Gestionada) 

El servei MDR utilitza intel·ligència artificial i machine learning i és un servei de seguretat administrativa avançat que permet la cerca d’amenaces, supervisió de la seguretat, una anàlisi d’incidents i resposta a incidents. És a dir, ajuda que les organitzacions amb pocs recursos prenguin consciència dels riscos per millorar així la seva capacitat de detecció i resposta a possibles atacs i amenaces.  

Servidor Proxy 

Els servidors proxy són serveis amb els quals millorar la nostra privacitat quan naveguem per la Xarxa. Són equips informàtics que fan d’intermediari entre les connexions d’un client i un servidor de destinació. No cal confondre’ls amb les xarxes VPN.  

SOFTWARE antivirus 

Els programari antivirus són aplicacions o programes dissenyats per trobar i eliminar els tipus de malware o virus que es trobin en els sistemes informàtics i xarxes. També són empleats com una acció preventiva, ja que protegeixen els ordinadors de possibles ciberatacs. Existeixen 3 tipus d’antivirus: programari antivirus autònom, paquets de programari de seguretat, programari antivirus al núvol. 

Et pot interessar: Estratègia de ciberseguretat: panorama actual i implementació a l’empresa 

Ara que ja coneixes quines són les normes de seguretat informàtica clau per a les empreses, és el moment que creïs o revisis el teu pla de ciberseguretat i protegeix la teva empresa de les amenaces! 

Si vols saber més sobre ciberseguretat no et perdis el màster online en Seguretat Informàtica i Gestió del Risc Tecnològic que des de l’Euncet Business School hem llançat juntament amb PwC Espanya.

Articles semblants