Què és l’efecte fuetada i com evitar-ho per cuidar la logística

Encara que les empreses comptin amb previsions en els seus processos logístics, l’efecte fuetada és inevitable. Aquest fenomen succeeix quan les empreses sofreixen petites variacions entre la demanda real i la dels intermediaris.

En el següent article, t’expliquem en què consisteix aquest problema i què poden fer les empreses per a evitar-lo o minimitzar l’efecte fuetada.

Què és l’efecte fuetada en la cadena de subministrament? 

L’efecte fuetada o “bullwhip effect”, en anglès, comença en la fabricació i afecta al procés de fabricació fins a arribar al consumidor final. Aquest efecte es produeix quan en les cadenes de subministrament o de logística es produeixen desoris o variacions significatives en un nivell de la cadena de subministrament que acaba afectant la resta del procés, provocant així un efecte domino que magnifica la demanda al llarg de la cadena.

Això té relació directa amb una distorsió en l’estimació de la demanda real, ja que pot afectar tant la producció, a l’estoc, a l’emmagatzematge com a la distribució, la qual cosa suposa una falta de sincronització entre l’oferta i la demanda.

Així doncs, aquestes variacions poden sobredimensionar la demanda real.

El concepte va ser introduït per primera vegada per l’enginyer Jay Whright Forrester, al qual se li atribueix la dinàmica de sistemes en enginyeria, i qui va explicar aquest fenomen en el seu llibre Dinàmica Industrial (1961).

Causes de l’efecte fuetada

Una de les principals causes que origina l’efecte fuetada és la referència que prenen els integrants de la cadena de logística com a indicador de la demanda. En comptes de centrar-se en la demanda del client o consumidor final, es basen en la demanda que transmet cada baula de la cadena. Aquesta falta de comunicació i coordinació comporta un sobre aprovisionament de l’estoc de seguretat i un innecessari augment de la producció.

Una altra de les possibles causes de l’efecte conceptualitzat per Jay Forrester poden ser incidències produïdes en els processos de fabricació i producció, com poden ser els retards en la fabricació dels productes o en l’obtenció de les matèries primeres. La realització de pronòstics inexactes o l’excés d’inventari també poden generar aquest fenomen.

Conseqüències de l’efecte fuetada

A més de la reacció en cadena que provoca l’efecte fuetada, una altra de les seves conseqüències és la distorsió que es genera en percepció de la demanda entre la realitat i el que realment necessiten els consumidors en els diferents punts de vendes.

Aquesta fallada de comunicació o estimació comporta al fet que els fabricants hagin d’augmentar la producció sense que aquesta es correspongui del tot amb la demanda real, creant així un excés de fabricació evitable.

L’impacte de l’efecte fuetada li suposa un cost addicional a l’empresa, ja que hi haurà una major inversió en costos d’inventari i logística, suposant pèrdues per a totes les baules de la cadena de subministrament per l’efecte va dominar.

 

Com evitar l’efecte fuetada en la cadena de subministrament? 

Encara que l’efecte fuetada en logística sigui una cosa comuna, en molts dels casos es pot evitar si es tenen en compte els aspectes següents: 

Comunicació 

Els fluxos d’informació a temps real són de vital importància per a qualsevol empresa avui dia. L’adaptabilitat de les empreses a l’inesperat és un dels factors que afecta la competitivitat. Establir sistemes que contribueixin a la comunicació fluida entre departaments ajudarà a una millor planificació i correcció en els nivells d’inventari i producció.

Petits lots i més freqüents 

Una altra de les accions que les empreses poden fer per a reduir l’efecte fuetada és reduir els cicles i terminis de producció amb petits lots. L’estratègia just-in-time pot ser una bona estratègia per a minimitzar i reduir despeses per excés d’inventari.

Relació de preus 

Finalment, establir una relació en la política de preus i que els detallistes la comparteixin pot ser de gran ajuda per a poder preveure i anticipar variacions en les demandes produïdes per campanyes comercials.

La predicció en logística és cada vegada més complexa i les noves tecnologies tenen un major protagonisme en l’elaboració i interpretació d’estratègies i sistemes en la cadena de subministrament.

Articles semblants