Què és la SCM en logística i en què em pot ajudar?

La SCM (per les seves sigles en anglès Supply Chain Management) és una tasca fonamental per a l’activitat de qualsevol empresa. És per això que des de l‘Euncet Business School volem oferir més informació de com pot ajudar el rendiment d’aquella i, alhora, recordar-te que gràcies al nostre postgrau a Supply Chain Management podràs obtenir una formació de qualitat en un dels llocs més sol·licitats de l’actualitat. 

SCM o gestió de la cadena de subministrament: què és? 

La SCM o gestió de la cadena de subministrament té com a objectiu coordinar totes les activitats possibles d’una empresa per obtenir el seu major rendiment. Aquestes tasques, aplicades a la logística no només inclouen les tasques tradicionals. En efecte, n’inclouen d’altres per a les quals les empreses requereixen un perfil híbrid de professional amb vocació organitzativa i comercial alhora. La SCM tracta de coordinar tots els processos interns d’una empresa. Aquests inclouen vendes, producció, estoc, distribució, etc. Alhora, també tots els processos de les empreses del seu radi de producció. 

Això inclou proveïdors, transportistes i companyies associades a aquesta producció i distribució. Per això, dins de la tasca de la SCM s’inclouen una infinitat de tasques que un professional qualificat ha de coordinar i optimitzar. Per això cada vegada més empreses requereixen professionals capaços de fer-ho. I és que entre les tasques de la SCM hi ha la de visualitzar el creixement. Un responsable ha de poder obtenir oportunitats de creixement que poden relacionar-se amb l’expansió de l’empresa o la seva internacionalització. 

Pel que fa específicament al seu control sobre la logística, la SCM inclou control de processos de l’estoc i implementació d’estratègies adequades. La seva adequació depèn de múltiples factors. Entre ells cal destacar la pròpia naturalesa del producte, així com les possibilitats de l’empresa. Per concretar més, direm que el responsable de la SCM ha de buscar les millors alternatives per als temps d’entrega. 

També les millors per a la qualitat dels seus productes per als seus clients. Igualment, ha d’establir mesuraments i fites per aconseguir millorar al màxim tot el conjunt. La tasca del SCM no és una tasca interna: acaba quan el producte arriba al client i continua per les lleres de l’atenció i serveis postvenda.  

Avantatges de la tasca de la SCM per a la logística 

A continuació, parlarem d’alguns avantatges específics que pot aportar la tasca de SCM a la logística en particular. Com hem dit, es tracta d’una tasca que afecta positivament el conjunt de la cadena de producció, distribució i subministrament. 

1.- Optimitza els temps

El primer benefici que aporta la SCM a la logística és que optimitza els seus temps. En efecte, a través de les seves decisions pot contribuir a millorar entrades i sortides de l’estoc. Dissenyant plans específics segons la naturalesa del producte i les possibilitats de l’espai d’emmagatzematge. Per exemple, escollint entre sistema FIFO o LIFO. També reorganitzant la planta segons el grau de demanda d’un producte o duent a terme un correcte inventariat de tot l’estoc. Tot això contribueix a estalviar temps que es pot traduir en reducció de costos. 

Naturalment, aquesta tasca l’ha de fer sense trencar mai la cadena de subministrament. Per a això, ha de coordinar la tasca dels seus proveïdors procurant de fet que en l’estoc hi hagi l’equilibri perfecte entre les existències i la demanda real que té el catàleg de productes. 

2.- Evita pèrdues

En la logística hi ha un factor molt a considerar i són precisament els costos d’emmagatzematge. Una de les tasques de la SCM és precisament portar un control de l’estoc per evitar despeses residuals. Aquesta tasca inclou desfer-se d’estoc sense demanda o obsolet col·locant-lo per exemple en el mercat de minoristes. 

Igualment, ha d’optimitzar al màxim els recursos econòmics emprats per al desenvolupament de l’activitat logística. En relació amb el que s’ha dit anteriorment, l’estalvi de temps és també estalvi d’energia. Fent, per exemple, una reestructuració de les mercaderies per estalviar costos en el seu transport ordenant-les segons la seva demanda en els llocs més idonis dins de l’espai logístic. 

3.- Millora la informació

Una de les tasques de la SCM consisteix a fer mesuraments de la situació logística d’una empresa. En gran part per portar un control i, d’altra banda, per poder fer comparatives amb futurs mesuraments. Amb això aconseguirà saber si els canvis implantats estan donant els seus fruits. No obstant això, aquesta informació ajuda també a millorar la coordinació entre tots els departaments. De pas, ajuda a localitzar possibles fallades i resoldre’ls al més aviat possible. 

4.- Millora la resposta

En relació amb l’anterior punt hem de dir que una conseqüència de les tasques en logística de la SCM és que permet donar respostes més ràpides i eficaces. Gràcies a disposar de la informació i una visió global del funcionament de l’empresa pot elaborar millors i més ràpides solucions. Amb això aconsegueix millorar la competitivitat de l’apartat logístic i de l’empresarial en general. 

5.- Millora la qualitat del producte

Quan la SCM realitza tots aquests processos està optimitzant el control de tot el que té a veure també amb la producció. En el seu control periòdic ajuda a tenir informació en temps real que en moltes ocasions prové de programaris i dispositius que l’ajuden a obtenir-la i que poden repercutir positivament en la qualitat final del producte. 

En definitiva, el SCM és una de les tasques més importants del món empresarial avui. Per això, des de l’Euncet Business School t’oferim un futur brillant de la mà dels millors professionals. Tots ells t’ensenyaran amb casos reals per estar involucrats i actius en el món empresarial. Descobreix el nostre postgrau a Supply Chain Management i el postgrau en Direcció d’Operacions.  

Articles semblants