Big Data en empreses: Per a què serveix i quins beneficis genera?

Les dades massives (Big Data, en anglès) estan a l’ordre del dia i això és ben sabut per les empreses. La creació massiva de dades és resultat de la transformació digital i de les noves tecnologies, les quals han revolucionat la societat i els mercats en temps rècord.  

Ara bé, el que es presenta com un dels principals desafiaments en la gestió empresarial és també una gran oportunitat de creixement i desenvolupament per als negocis si ho saben aprofitar.  

En el següent article, t’expliquem què consisteix exactament el Big Data en empreses i quins beneficis genera. 

Què és el Big Data? 

Segons la definició de la Reial Acadèmia de la Llengua, el Big Data és el conjunt de tècniques que permeten analitzar, processar i gestionar conjunts de dades extremadament grans que poden ser analitzades informàticament per revelar patrons, tendències i associacions, especialment en relació amb la conducta humana i les interaccions dels usuaris. 

Aquesta gestió i anàlisi d’una gran quantitat de dades pot venir de diferents fonts i estructures, ja que aquestes poden ser dades no estructurades (documents, vídeos…), semi-estructurades (fulls de càlcul, informes…) i estructurades (bases de dades, formularis web…). 

El Big Data es caracteritza pel volum de dades, la seva gran velocitat de transmissió i generació, la varietat en la seva tipologia, així com la veracitat i valor d’ aquests. Aquestes característiques fan que les empreses tinguin com a desafiament extreure dades reals i de qualitat, ja que només es pot aconseguir amb un bon tractament, gestió i anàlisi d’aquestes.

Si es fa una bona anàlisi de dades de Big Data, les empreses poden identificar punts febles en els seus processos i identificar els problemes i oportunitats amb els quals millorar la seva activitat i resultats. 

Com aplicar Big Data en una empresa? Principals usos 

Tecnologies com la intel·ligència artificial basen el seu funcionament en l’anàlisi i la recol·lecció de dades, com succeeix amb l’aprenentatge automàtic o Machine Learning. Aquesta disciplina té un gran potencial que es pot aplicar en el món de l’empresa: 

  • Desenvolupar productes nous. Gràcies a la recopilació de grans quantitats de dades, les empreses poden fer comparatives dels resultats i generar models de predicció amb els quals millorar l’estratègia i oferir nous productes i serveis que atenguin les noves necessitats. 
  • Millorar l’experiència del client. Les empreses també poden utilitzar el Big Data per recollir informació a les xarxes socials sobre els usuaris i crear perfils de clients més ajustats a la realitat. Això és vital per oferir experiències de compra basades en els interessos reals dels públics als quals es dirigeixen.  
  • Detectar possibles fraus o ciberatacs. Amb l’anàlisi predictiva, les organitzacions poden analitzar patrons de frau i atacs informàtics. 
  • Optimitzar processos. Un altre dels avantatges de l’anàlisi predictiva és que ajuda a anticipar-se a la falta d’estoc, així com detectar i identificar possibles colls d’ampolla en els processos. 
  • Noves idees de negoci i decisions estratègiques. Totes les dades generades poden recopilar-se de fonts externes sobre mercats, tendències i competència o de la mateixa empresa, la qual cosa es pot traduir en noves idees de negoci i preses de decisió més àgils. 
  • Màrqueting i publicitat. Un altre dels usos del Big Data és l’optimització de campanyes de publicitat. Amb una bona gestió i anàlisi de les dades dels clients, les organitzacions poden identificar oportunitats per optimitzar les seves estratègies de màrqueting, adaptant així els canals i missatges per aconseguir campanyes més efectives.  

Beneficis del Big Data per a les empreses 

Tot i que el Big Data encara es presenti com una assignatura pendent per a moltes organitzacions, la realitat és que, si es vol ser competitiu als mercats, és necessari dominar aquesta disciplina. Entre els principals beneficis que presenta el Big Data per a les empreses destaca:  

Integra dades fàcilment 

Actualment, les empreses utilitzen diferents programaris i CRM en els seus departaments i gràcies al Big Data poden compartir quadres de comandament en els quals tenir una visió dels resultats de forma més visual i a temps real.  

Optimitza el rendiment financer 

Un dels beneficis més destacats és que amb el Big Data es pot optimitzar la gestió de riscos en el sector financer. Amb l’ús d’aquesta tecnologia, les empreses poden millorar la precisió i velocitat en la seva presa de decisions, veure les accions en temps real i prevenir possibles fraus.  

Aconsegueix una major capacitat predictiva i presa de decisions 

Gràcies a l’aprenentatge predictiu, amb el Big Data les empreses poden preveure possibles escenaris i crear estratègies que agilitzen la presa de decisions.  

Optimitza els processos 

Un altre dels principals usos és la capacitat d’optimització que ofereix la seva correcta aplicació en les organitzacions. Permet detectar colls d’ampolla i dissenyar estratègies que ajudin a millorar aquests processos. A més, també ajuda a optimitzar els costos. 

Converteix-ho en avantatge competitiu 

Un bon tractament de les dades recopilades pot ser un avantatge competitiu, ja que permetrà conèixer el comportament dels clients, els seus hàbits de compra, ajustant així les estratègies amb més precisió a la demanda en temps real.  

Obtenen informes i solucions analítiques 

Gràcies a la implementació del Big Data i el desenvolupament d’eines que comparteixin aquesta informació, els departaments d’una empresa poden treballar amb més fluïdesa, ja que facilita la recerca d’informació. 

Importància del Big Data a les empreses 

El Big Data ha arribat per quedar-se, i això és un fet. Ara bé, l’impacte que pot tenir en les organitzacions també dependrà del sector en el qual aquestes es trobin, així com la seva predisposició a implementar en els seus processos aquests nous sistemes i tecnologies.  

Big data a les empreses: sectors en els quals té una major rellevància 

El seu impacte no està sent igual en tots els sectors. Els més beneficiats per aquesta tecnologia són: 

  • Serveis financers. Gràcies a la informació recollida dels clients, els bancs i els professionals financers poden oferir productes i serveis que s’ajustin a satisfer les necessitats detectades. També és una gran oportunitat per sumar-se a les tendències descobertes desenvolupant nous productes.  
  • Hostaleria i turisme. El sector del turisme és un altre dels grans beneficiats. Gràcies a les dades massives, aquests poden, a més de millorar la qualitat i l’experiència dels seus serveis, promoure el desenvolupament del seu negoci. 
  • Sanitat i salut. En el cas del sector sanitari, s’ha detectat una millor atenció en els pacients gràcies a la correcta gestió de les dades. Un altre dels beneficis és la capacitat de prevenció de brots d’epidèmia, així com la millora de la qualitat de vida dels pacients gràcies a l’anàlisi i a la detecció de malalties prevenibles. 

Si vols saber més sobre noves disrupcions tecnològiques i management, no et perdis la formació Executive Education de l’Euncet Business School amb la qual desenvoluparàs les teves competències i habilitats en màrqueting, vendes, logística, desenvolupament directiu… 

Articles semblants