Com aplicar l’outsourcing en una empresa?

Davant la transformació digital i la feroç competitivitat dels mercats, moltes empreses han vist l’outsourcing com una oportunitat per millorar la seva productivitat i aconseguir escalar el seu negoci de manera sostenible.  

Quin paper juga l’outsourcing en tot això? Per què és una pràctica a l’alça en empreses emergents i en petites i mitjanes empreses? 

Et pot interessar: 5 mesures per a l’èxit del disseny de la cadena de subministrament 

En el següent article, t’expliquem en què consisteix aquesta externalització de serveis, els seus tipus i avantatges i desavantatges d’aplicar-lo al teu model de producció i gestió empresarial. 

tota la información sobre l'outsourcing

Outsourcing: definició

L’outsourcing és un terme anglès que fa rferència a subcontractar serveis a una empresa externa amb la qual, a més de la reducció de costos, també s’aconsegueix l’optimització d’uns certs processos. És conegut també com subcontractació.  

Et pot interessar: Què és el Supply Chain Management o SCM?  

Abans de contractar algun dels serveis d’outsourcing, les organitzacions han d’identificar quins són aquells processos que poden augmentar la seva productivitat i optimitzar els seus resultats. Amb la identificació de les necessitats específiques, l’empresa subcontracta. 

tipus d'outsourcing segons la finalitat

Tipus doutsourcing 

Existeixen diferents tipus d’outsourcing  i es poden englobar segons la seva finalitat o segons la seva naturalesa: 

SEGONS FINALITAT 

Tàctic

L’outsourcing tàctic consisteix en l’externalització de determinats serveis, tasques o processos que no formen part del motor o core business de l’empresa. Sol emprar-se davant la necessitat de reduir costos fixos. 

Estratègic

A diferència de l’anterior, l’outsourcing estratègic pretén crear una relació estable i duradora en el temps amb l’empresa doutsourcing, proveïdora del servei, producte o procés. Es busca delegar activitats importants a una empresa especialitzada amb la finalitat de millorar la qualitat del servei i incrementar l’efectivitat logística i dels processos. Tant l’empresa contractant com la contractada uneixen esforços per aconseguir els objectius fixats. 

SEGONS NATURALESA

Co-Sourcing

En la modalitat co-sourcing, tant l’empresa contractant com la contractada comparteixen les responsabilitats i possibles riscos que sorgeixin amb el desenvolupament de l’activitat. 

In house

L’outsourcing in house és aquell en el qual els serveis externalitzats es realitzen en les instal·lacions de l’empresa contractant. 

Offshoring

En el cas de l’offshoring, el procés s’executa mitjançant la deslocalització per subcontractació d’una part del procés de producció de la companyia, així com altres aspectes interns de la mateixa a altres zones geogràfiques.  

Sol emprar-se aquest tipus d’outsourcing per reduir costos contractant mà d’obra més barata en altres països. 

Off site

L’outsourcing offsite consisteix en la realització dels treballs o serveis en les instal·lacions del proveïdor extern. El procés o activitat es duu a terme fora de les instal·lacions de l’empresa contractant. 

Et pot interessar: Fluxos logístics: Quina importància tenen a nivell intern en l’empresa? 

Avantatges i desavantatges de l’outsourcing en el món empresarial 

L’outsourcing s’ha convertit en una de les pràctiques més recurrents en els processos d’operacions i logística de les organitzacions. Aquesta subcontractació de serveis, recursos humans o activitats és perfecta per a qualsevol empresa que busqui aprofitar la seva estructura i enfocar-la a la rendibilitat i escalabilitat, centrant-se únicament en els productes i serveis. D’aquesta manera, la part de processos queda relegada a les empreses subcontractades. 

AVANTATGES DE L’OUTSOURCING 

 • Reducció de costos 
 • Serveis d’infraestructura, personal, tecnologia, processos… 
 • Delegar funcions logístiques a tercers 
 • Focus de l’empresa en la seva core business 
 • Transformació de costos fixos en variables 
 • Millora de la qualitat 
 • Major flexibilitat 
 • Augment de la productivitat 
 • Augment de la competitivitat i aposta per la innovació 

DESAVANTATGES DE LOUTSOURCING 

 • Pèrdua del control de seguiment dels processos 
 • Desprestigi si s’utilitzen praxi per estalviar costos gràcies a mà d’obra barata 
 • Falta d’exclusivitat 
 • Empitjorament de les condicions de treball. 

Outsourcing: cas d’èxit 

Un dels casos més famosos i exemplificadors d’aquesta pràctica és Toyota i el seu esquema d’outsourcing pensat per explotar la tecnologia en la producció dels seus automòbils i mantenir l’avantatge competitiu. 

euncet business school

Et pot interessar: 5 empreses de referència amb cadenes de subministrament admirables 

Ara que ja coneixes una mica més sobre com externalitzar i subcontractar serveis, processos i activitats, no et pots perdre l’Executive Master en Direcció d’Operacions i Supply Chain Management. 

Articles semblants