Com definir, interpretar i analitzar l’economia d’una empresa?

A l’Euncet Business School i com a conseqüència de la nostra vocació formativa volem parlar d’alguns aspectes fonamentals a tenir en compte per al correcte desenvolupament de les pràctiques empresarials. En concret, diríem que és el punt de partida pel qual tota activitat empresarial hauria d’iniciar. Ens referim a definir, interpretar i analitzar leconomia d’una empresa. Per a això hi ha diversos criteris i eines que són precisament de les que volem parlar a continuació. 

1.- Definir l’economia d’una empresa

L’economia d’una empresa podria definir-se com totes les activitats que s’hi realitzen i que tenen un resultat real sobre el quadre general d’ingressos i despeses. En efecte, l’economia d’una empresa inclou múltiples sectors que si bé poden no estar coordinats en el seu funcionament poden estar-ho en el resultat final que donen en un balanç.   

Així doncs, el primer de tot seria dimensionar quin és el domini de l’economia d’una empresa. En aquest sentit, les definicions clàssiques incloïen la cadena de producció, la de distribució i la logística. No obstant això, en l’actualitat existeixen no només noves variables possibles sinó també noves formes de mesurar-les.  

En concret, i basant-nos en l’anàlisi de les balanced scorecards proposades per Norton i Kaplan, totes aquestes variables que segons la versió clàssica constituïen l’economia d’una empresa no són més que això que segons la seva anàlisi és la part de processos interns. Així doncs, per a la definició de l’economia d’una empresa hem d’incloure altres tres variables. Aquestes són els clients, el capital humà i les finances. Si bé les finances queden incloses en un model clàssic, en aquest cas són revisades a la llum d’incloure-hi els resultats dels dos nous factors. 

2.- Analitzar i interpretar l’economia d’una empresa

En el cas de la interpretació de l’economia d’una empresa hem de tenir en compte sobretot l’aspecte financer. A través dels seients comptables i consultant l’estat entre actiu i passiu, una clau seria conèixer per començar quants recursos de fons de maniobra tenim. Aquest fons de maniobra és un capital reservat per a noves inversions i activitats de l’empresa. És a dir, una quantitat que estalviem per millorar el seu rendiment i poder portar-la al creixement.  

Naturalment, hi ha diverses opcions possibles. Partint de la base que actius i passius siguin iguals, la primera d’elles és que aquest fons de maniobra sigui igual a zero. Això vol dir que l’activitat de la nostra empresa no està generant beneficis que puguem reinvertir. Tampoc els està perdent.  

Si per contra aquest fons de maniobra és superior a zero tindrem una bona situació. Aquesta és la situació ideal que de fet hem de buscar sempre en el seu màxim grau possible. La situació contrària, la que el fons de maniobra sigui menor que zero ens obligarà a endeutar-nos a curt termini. És moment llavors de revisar quin és l’estat de les variables empresarials. Hi ha malgrat totes les eines que poden ajudar-nos substancialment a interpretar l’economia d’una empresa. En concret, els programari de control de gestió aporten gran informació en temps real sobre tots els processos empresarials.   

Hi estan inclosos no només la cadena productiva. També el control logístic i d’estoc. Eines com Kinaxis hi poden ajudar. 

On obtenir formació per a la gestió de l’economia d’una empresa? 

Si haguéssim de destacar alguna cosa sobre l’era en què vivim és sense cap mena de dubte el caràcter dinàmic que té. En efecte, el desenvolupament de les tecnologies digitals n’ha fet una època en què constantment s’estan produint canvis. La incorporació dels elements digitals a l’activitat empresarial ha produït el que s’ha vingut a anomenar Revolució Industrial 4.0. La definició de l’economia d’una empresa ha quedat ampliada. Això és conseqüència de tenir en compte més variables i operar en més espais amb una major diversificació. D’altra banda, també s’obren noves possibilitats per a l’anàlisi i interpretació de l’economia d’ na empresa gràcies a aquestes eines. Et recomanem consultar altres articles relacionatsamb aquest punt. 

És per això que a l’Euncet Business School i com a conseqüència de voler oferir sempre el millor i més actual en formació, volem recomanar-te consultar l’àmplia oferta educativa amb la qual comptem. Està focalitzada en aspectes de gestió i control empresarial.  

Ideada per a executius i professionals que vulguin ampliar la seva formació i també per a estudiants que vulguin especialitzar-se en qualsevol dels oficis que oferim: els que més èxit tenen en el present i per al futur. 

Articles semblants