Què és el dumping? Les seves variants i les mesures per a evitar-ho

Notes que cada vegada hi ha més competència amb productes similars als del teu negoci i a cost molt baix? Actualment, aquesta és una de les pràctiques més polèmiques que existeixen. 

En el següent article,  t’expliquem què és el dúmping i què fa que generi tanta controvèrsia en les dinàmiques dels mercats nacionals i internacionals.

definició de dumping

Què és el dúmping: significat 

El terme “dúmping” prové de ‘to dump’ en anglès i literalment significa ‘abocar’ o ‘tirar’. Aquesta pràctica està especialment vinculada al comerç internacional , tot i que també pot donar-se en mercats locals, la qual cosa és popularment conegut com a preus predatoris.  

Et pot interessar: Operacions i sostenibilitat  

El dúmping fa referència a la competència deslleial de preus. És sinònim de vendre un producte a un cost inferior del preu de cost o del servei (preu just) amb la finalitat de guanyar quota de mercat, rebentant així el mercat i la competència. 

Els tipus de dúmping que existeixen 

Perquè aquesta pràctica sigui considerada dúmping ha de ser continuada en el temps, ja que existeixen diferents tipus segons l’origen o motivació d’aquests: 

1. DÚMPING CÍCLIC

Aquesta pràctica és utilitzada en moments en els quals els països de destinació es troben en períodes de recessió econòmica. Davant aquest context, augmenta la desocupació, disminueixen els ingressos dels ciutadans però continua existint una demanda de béns. Les empreses baixen els preus de mercat per no perdre aquestes vendes, de manera que el preu se situa per sota del cost mitjà total. 

2. DÚMPING PERSISTENT

En aquest cas, el dumping persistent es basa en la venda permanent dels productes a un preu superior en el mercat internacional, amb la finalitat d’augmentar els seus guanys totals, alhora que s’embeni a un cost inferior al país importador.

3. DÚMPING ESTACIONAL

Una manera de treure rendiment a l’excedent de productes estacionals que no s’han pogut vendre en el mercat importador és el dumping estacional. Aquests productes són venuts a altres mercats a un preu inferior al cost i solen ser casos aïllats.

4. DÚMPING PREDATORI

Aquest tipus de dumping és el més polèmic i popularitzat, ja que consisteix a vendre per sota del preu de cost un producte, a consciència i de manera manifesta. Aquesta venda a pèrdua té com a objectiu ser competitius en nous mercats o crear monopolis amb els quals eliminar a la competència per a establir-se com a única opció. És una estratègia comercial curterminista, ja que una vegada consolidats s’augmenten els preus per a generar beneficis.

Existeix un altre tipus de dumping quan el motiu o l’abast és social, en aquest cas, per llei s’obliga a baixar preus en alguns productes com poden ser els productes bàsics de subsistència. També es realitza aquest tipus de pràctica quan els productes tenen subvencions i exempcions fiscals que faciliten la venda a un menor preu.

Et pot interessar: Què és el cross docking en logística?

En què consisteixen les mesures antidúmping? 

Les pràctiques anticompetència denuncien estratègies com el dúmping ja que consideren que contradiu la política i els acords comercials de la legislació vigent. A més, consideren que la base industrial dels països pot veure’s afectada negativament com a resultat d’aquestes pràctiques deslleials en els mercats externs.  

Així, doncs, les mesures antidúmping són acords amb els quals es regeix la prohibició del dúmping com és l’Acord General per al Comerç i Aranzels (GATT), creat el 1994 i el que estableix una sèrie de principis fonamentals aplicables al comerç entre els Membres de l’Organització Mundial del Comerç (OMC). 

Webinar “Competitivitat en productes i serveis actuals”, pel Dr. David López

Quins són els objectius principals del dumping?

Aquests són alguns dels principals objectius comercials de la pràctica del dúmping:  

  • Eliminar competidors per guanyar més quota de mercat i incrementar els ingressos. 
  • Aconseguir competència més eficaç. 
  • Monopolitzar mercats internacionals. 
  • Defensar mercats amenaçats. 
  • Obtenir resultats positius en el mitjà o llarg termini. 

Et pot interessar: Els reptes i oportunitats de la supply chain

Descobreix com combatre aquestes pràctiques i com millorar la competitivitat del teu negoci amb el postgrau en Direcció d’Operacions de l’Euncet Business School. 

Articles semblants