Array ( [image] => [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

La Direcció 4.0 i la gestió de la incertesa

La transformació digital està sacsejant tots els sectors i professions, la Direcció Financera i el Control de Gestió, no són una excepció. Però encara més important en aquests moments ha estat l’impacte de la COVID-19. Des del punt de vista formatiu, una ocasió única per reflexionar amb aquests professionals durant una etapa clau de la seva formació. No hi ha gaires oportunitats d’aprendre a gestionar la incertesa en temps d’incertesa. Argeria García, CEO de ToGrowfy, dona les claus perquè els alumnes del postgrau en Control de Gestió coneguin el concepte Direcció Financera 4.0. 

La Direcció Financera 4.0 

El nou perfil que requereixen les empreses: Direcció Financera i Controlling 4.0, on al costat de la solidesa financera és essencial assegurar l’adequat enfocament a negoci i vendes, el coneixement i ús de la tecnologia, un bon lideratge, sense oblidar la necessitat de comunicar de forma efectiva i col·laborativa. La solidesa financera es dona per suposada, però la meva experiència m’ha ensenyat que, en ocasions, la digitalització se la porta per davant oblidant el control intern i el compliment normatiu. La fiabilitat, integritat i puntualitat en la generació d’informació, l’aplicació de principis i normes generalment acceptats, així com l’organització de fluxos de treball que assegurin un adequat control intern continuen vigents amb o sense digitalització.  Això no ha de ser òbvia perquè la flexibilitat i l’enfocament a negoci sigui el mantra principal d’una àrea de gestió econòmica que posi, com ha de fer tota l’empresa, al client i la generació de negoci al centre. El financer es converteix aquí en un col·laborador clau d’un procés de venda sòlid, donant suport tècnic en el coneixement de la rendibilitat del client o producte, buscant noves formes de pagament que ajudi a fer la venda accessible, o col·laborant amb l’àrea comercial en el coneixement dels clients. 

EL PAPER DE LA TECNOLOGIA 

El que tot pensem primer en parlar del Direcció Financera 4.0 és en tecnologia, i certament és molt important que aquests nous financers tinguin habilitats tecnològiques i entenguin com el seu ús pot ajudar l’organització en el model de negoci actual, sent més eficients, però també com pot operar en models de negoci futurs que generin la rendibilitat que vindrà. Aquesta connexió entre tecnologia, model de negoci i rendibilitat correspon als financers de forma clara, i som els més preparats per facilitar aquest coneixement a la resta de l’empresa. Implica entendre la tecnologia, acostar-s’hi de forma constructiva, valorar solucions òptimes a costos assumibles, incorporar models de gestió Agile i en definitiva pensar com a facilitadors de la innovació permanent com a única opció de supervivència i creixement.   En aquest context el focus clar en les persones i el talent és la quarta columna imprescindible, perquè el talent no funciona per control, sinó per compromís i cal generar-lo en organitzacions cada vegada més transversals i enfocades a negoci, on els financers són els encarregats de recordar la prioritat de la rendibilitat, les persones i els valors.  Així trobarem uns financers coneixedors de la màxima digitalització en les organitzacions, de les solucions Fintech, dels processos de recerca d’inversió, o d’incorporació de start ups com a font d’innovació disruptiva, de la importància d’una gestió que generi la informació necessària per prendre les millors decisions en un entorn cada vegada més líquid. 

Els temps de la pandèmia i la gestió de la incertesa 

La COVID-19 ha impactat en les nostres vides personals i professionals des del 13 de març, data del decret de l’estat d’alarma. Ha estat com si a tots ens haguessin diagnosticat una malaltia greu, on tot depèn del resultat de la següent intervenció mèdica, sense saber si podrem continuar generant ingressos, ni quant temps ha de durar.  Una demanda impredictible, dificultats físiques i legals per accedir al mercat, incertesa sobre la durada i una variació constant del context que inhabiliten qualsevol previsió que existís.  Les primeres accions sempre seran més ràpides si mantenim la serenitat. També serà important prendre les mesures essencials per mantenir les persones i poder començar a veure com assegurar la supervivència de les empreses. 

LES CLAUS GENERALS PASSEN PER: 

 • Protegir els equips
 • Estabilitzar la cadena de subministraments
 • Assegurar el compromís dels clients
 • Validar el finançament en diferents escenaris 

LA GESTIÓ ECONÒMICA ES VEU AFECTADA RÀPIDAMENT EN DIVERSES ÀREES: 

 • Importància del tancament comptable mensual per monitoritzar la generació de rendibilitat en un entorn incert i prendre les mesures adequades com més aviat millor. 
 • Protagonisme absolut de la gestió de tresoreria a tres, sis i dotze mesos vista, per verificar el compliment de compromisos, avançar-se a necessitats de finançament i fins i tot estar disposats si apareixen possibles oportunitats de negoci. 
 • Substitució del pressupost anual pel pla a de contingència, totalment recalculat conforme la nova realitat i revisat cada setmana. 
 • Adaptació de la comptabilitat analítica als nous centres rellevants de generació de rendibilitat. L’eliminació d’activitats pot suposar una configuració absoluta o parcialment diferent de l’estructura analítica pre-COVID. 
 • Suspensió de l’aplicació del pla estratègic mentre es recupera la cadena de subministrament, la supervivència passa a ser l’estratègia comuna. Ens queda el manteniment d’una visió. 
 • És el moment de l’anàlisi de viabilitat permanent per valorar possibles escenaris i el resultat d’innovacions que puguin sorgir per a les quals és recomanable fer una anàlisi econòmica per evitar l’impacte que les emocions puguin tenir en les decisions que s’adoptin per recuperar els nivells de venda. 
 • És el moment de l’aplicació màxima de solucions tecnològiques encaminades a l’automació de processos tant en tots els àmbits, reduint la necessitat d’intervenció humana i permetent el treball a distància. Modificant procediments de treball i assegurant el talent que les estructures altament tecnològiques requereixen. 
 • I finalment, però essencial, assegurar els nivells de finançament requerits per a la supervivència, per a la gestió d’oportunitats que sempre apareixen en temps difícils o per invertir en nous models de negoci innovadors. 

EL FUTUR DELS FINANCERS 

És un temps clau per als bons professionals de les finances. El bon fer assegurarà a l’empresa el finançament necessari, la robustesa dels circuits de compra i venda, una adequada protecció dels actius i la capacitat de mirar al futur amb la tranquil·litat que brinda saber que vas poder fer-hi front.  Com a financers la nostra missió és la d’oferir la seguretat que una gestió econòmica sòlida i enfocada a negoci permet a la Direcció prendre les millors decisions. La Direcció 4.0 pot ser la clau per aconseguir-ho. 

 

Argelia Garcia, CEO ToGrowfy

Argelia García

CEO ToGrowfy