Qué es el marketing estratégico, descúbrelo en este post.
Array ( [image] => Qué es el marketing estratégico, descúbrelo en este post. [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

Què és el màrqueting estratègic?

Tot departament de màrqueting ha de basar les seves accions en plans estratègics a mitjà i llarg termini, i això és precisament en el que es basa el màrqueting estratègic. Aquest conjunt de tècniques i accions han d’estar enfocades a l’anàlisi del mercat, amb la finalitat de detectar noves tendències i aprofitar oportunitats de creixement i rendibilitat sostinguda en el temps. 
 
En el següent article et comptem exactament què és el màrqueting estratègic, els seus avantatges i diferències amb el màrqueting operatiu. 

Qué es el marketing estratégico, su definición y objetivos.

Què és el màrqueting estratègic?

Podríem definir el màrqueting estratègic com la metodologia o procés comercial que agrupa un conjunt d’accions de màrqueting i passos de manera organitzada. Que analitza el mercat per a detectar oportunitats, necessitats i/o desitjos que puguin tenir els consumidors i satisfer-les. També és utilitzat per a preveure possibles crisis. 
 
Així doncs, el màrqueting estratègic analitza la situació del mercat i la competència. Per a després desenvolupar accions, productes o serveis amb les quals aportar valor als consumidors, sent rendibles i sostenibles en el temps 

Qué es el marketing estratégico: características y funciones.

Característiques i funcions

A continuació, t’ensenyarem les principals característiques del màrqueting estratègic:  

  • Posa el focus en els punts forts per a millorar la proposta de valor per als clients. 
  • Es complementa amb el màrqueting operatiu i engloba una visió més àmplia de les accions, sent una estratègia de màrqueting a llarg termini. 
  • És fonamental el seu desenvolupament en qualsevol organització i requereix de comunicació entre departaments per a poder fixar objectius clars i alineats amb els interessos de l’organització. 
  • Analitza la situació del mercat, la competència i el posicionament de la marca respecte a ells. 
  • Elabora productes i serveis segons els nínxols i oportunitats detectades. 
  • Elabora pressupostos i treballa a nivell tàctic les estratègies de màrqueting. 
  • Ajuda a detectar, conèixer i satisfer les necessitats dels clients. 
  • Serveix per a elaborar un pla de crisi i preparar així a l’organització davant qualsevol risc de contingències o d’adaptació als nous canvis.  

Et pot interessar: Què és el Màrqueting Emocional

Qué es el marketing estratégico, diferentes estrategias.

Principals estratègies

Estratègia de posicionament: anàlisi DAFO o FODA 

L’anàlisi DAFO és una eina amb la qual l’organització fa una anàlisi interna (fortaleses i febleses) i una anàlisi externa (amenaces i oportunitats). Obtenint així una visió global dels aspectes positius i negatius a treballar o reforçar en el pla de màrqueting.  

Estratègia de creixement: matriu ANSOFF

La matriu Ansoff, coneguda també com a matriu producte/mercat o vector de creixement, és un recurs que guia a les empreses a créixer en mercats en els quals ja operen o en nous per explorar. Els seus quadrants estan composts per: penetració del mercat, desenvolupament de nous mercats, desenvolupament de productes i diversificació. 

Estratègia de cartera: matriu BCF

La matriu Boston Consulting Group, o també coneguda com a matriu BCG, ajuda en la presa de decisions estratègiques sobre la cartera de productes.

Estratègia funcional: 4P del Màrqueting Mix

El màrqueting-mix, format pel producte, preu, distribució i promoció, és l’estratègia més recorreguda per les empreses, ja que permet tenir una visió de les quatre variables bàsiques de la seva activitat. 

Estratègia competitiva: Cadena de Valor

Mitjançant la cadena de valor, les organitzacions poden fer una anàlisi interna amb el qual conèixer els avantatges competitius que disposa l’empresa i explotar-les.

Estratègia de negoci: Forces de Porter

La teoria de les 5 forces de Porter centra l’anàlisi i mesurament en la intensitat de competència i rivalitat que pot existir en una indústria. Per a això, distingeix 5 forces: l’amenaça d’entrada de nous competidors; rivalitat entre competidors existents; amenaça de productes i serveis substituts; poder de negociació del proveïdor i el poder de negociació del client.

Et pot interessar: Què és el Buyer Persona? 

Diferències entre el màrqueting estratègic i el màrqueting operatiu

Diferències principals

Encara que el màrqueting estratègic i el màrqueting operatiu es complementen entre si dins del pla de màrqueting, es diferencien en els seus enfocaments. El màrqueting estratègic s’enfoca en el mitjà i llarg termini, mentre que el màrqueting operatiu el fa a curt termini. En ell, trobem accions a nivell tàctic, com poden ser una estratègia de màrqueting digital amb una acció concreta, com una campanya de SEM i la publicitat en xarxes socials. 

Exemples de màrqueting estratègic i operatiu

Per a entendre millor les diferències entre màrqueting estratègic i el màrqueting operatiu mostrarem exemples d’accions des de totes dues visions: 
 
Un objectiu del màrqueting estratègic pot ser millorar la reputació digital de l’organització. Aquest objectiu més abstracte o global és materialitzat en accions concretes pel màrqueting operatiu. Aquest traduirà l’estratègia en accions concretes com l’actualització de la pàgina web, o la millora del contingut i estratègia Mitjà social en les xarxes socials en les quals l’organització és present. 
 
Un altre exemple pot ser el rebranding. Des del màrqueting estratègic buscarem l’objectiu d’actualitzar la imatge corporativa a les noves necessitats i entorns. Des del màrqueting operatiu s’executarà redissenyant el logo per a aportar o reforçar valors a la marca. Així com també s’impulsaran altres accions d’acompanyament a aquesta nova identitat visual: tipografies, paleta de colors, missatges publicitaris… 

Et pot interessar: 5 tècniques de venda en línia efectives 
 
Ara que ja hem vist què és el màrqueting estratègic i les seves diferències amb el màrqueting operatiu, queda clara la importància del màrqueting en les organitzacions i com aquest departament, mitjançant una sèrie d’estratègies basades en la segmentació de mercat i anàlisi i coneixement del mercat, ajuda a l’empresa a satisfer les necessitats detectades en els clients.  

Si vols saber més sobre altres estratègies de màrqueting no et pots perdre el postgrau en Direcció de Màrqueting de l’Euncet Business School.