Competitividad en productos y servicios en los tiempos actuales David López
Array ( [image] => Competitividad en productos y servicios en los tiempos actuales David López [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

Productes i serveis competitius: les claus per als temps actuals

 

El Dr. David López, docent de l‘Euncet Business School, ha estat l‘encarregat de presentar el webinar:Competitivitat en productes i serveis en els temps actuals. El Dr. López és també soci i director de FHIOS Smart Knowledge, Doctor (acreditat per ANECA i AQU) en Estratègia Digital, expert en la creació, llançament i optimització de negocis digitals: e-commerce, m-commcerce, online and mobile marketing, Smart TV i social networking,…; també ha estat membre de la junta directiva del Club Màrqueting Barcelona, vocalia de Màrqueting Digital i vicepresident del Project Management Institute (PMI) Barcelona Chapter; i va ser co-fundador de The Etailers i soci i assessor de diverses startups del sector digital. 

VUCA, el nou escenari per a les empreses 

En un entorn VUCA com l’actual, les operacions són la clau de la competitivitat de les empreses. I és que és en els moments més crítics quan hi ha més oportunitats.    Aquests moments de volatilitat, complexitat i ambigüitat van molt lligats al concepte de transformació digital. És conseqüència del canvi de comportament humà 2.0. basat en noves necessitats digitals.  Per mantenir la proposta de valor dels productes o serveis serà essencial treballar en la innovació i gestió del dossier ofert per cada empresa, sigui multinacional o pime.  Altres dels aspectes a tenir en compte són les estratègies de compra, de sourcing i les habilitats de negociació per apostar per productes i serveis competitius. 

Agilitat i incertesa, la fórmula del risc necessari 

L’enfocament professional i pragmàtic per mantenir la competitivitat i sostenibilitat en la producció o en l’execució dels serveis, farà que els nostres negocis o àrees de responsabilitat mantinguin o millorin la proposta de valor de la nostra empresa. 

Cal ser conscients que el paradigma ha canviat. Aquest nou entorn VUCA suposa tot un repte i desafiament per a les empreses. Ara primarà una ràpida i àgil creació de projectes basat en un constant feedback amb els actors del mercat. Enrere queda ja el clàssic model basat a generar els requisits des del primer moment. 

Són temps d’incertesa i la incertesa és la base del risc. És per això que hem d’aprendre a gestionar projectes assumint els perills i reptes que es plantegin. Perquè la presa de decisions sigui el més efectiva possible serà clau tenir una base de dades sòlida per minimitzar el marge d’error. 

Digitalització, de recomanació a necessitat 

Les empreses mai han tingut una motivació concreta per apostar per la transformació digital.  S’ha convertit en una necessitat perquè la societat ha canviat. La tecnologia ha estat el facilitador d’aquests nous hàbits i és un factor decisiu perquè els productes i serveis siguin més competitius. 

La irrupció del digital ha obligat les empreses a repensar les estratègies i a reformular el valor afegit dels seus productes i serveis per continuar sent competitives en aquest nou entorn. I és que, una de les principals característiques que presenta la digitalització és que proposa una Supply Chain desintermedialitzada. “Una màxima en el món digital és ser rellevant, encara que sigui per a una minoria”, afegeix el Dr. López.  

L’oportunitat digital es refereix als avantatges que es generen actualment (Temps) al mercat (Espai) gràcies a les noves tecnologies disponibles (Detonador). En diferents sectors hi haurà diferents models d’organització i oportunitat digital.  

Oportunidad digital

3 claus per apostar per la Transformació Digital 

1- LA SOCIETAT HA CANVIAT ELS SEUS HÀBITS I COMPORTAMENTS

El client té el poder de negociació. En aquest context s’ha empoderat (Forces de Porter). Ara la competència comparteix espai digital i està a tan sols un clic de distància. Tenen un rol actiu i es pot crear un comportament col·lectiu custerificable i predictible. Cada usuari vol un tracte personal i obtenir valor, i per respondre a aquestes noves necessitats és imprescindible mesurar i conèixer les seves inquietuds.  

Carril para que los transeúntes utilicen el móvil, China.
Carril perquè els transeünts utilitzin el mòbil, la Xina. 

La Reputació Online és un altre dels aspectes a tenir en compte amb la digitalització. Les opinions personals que es troben a la xarxa construeixen i destrueixen reputacions. Si les empreses més ben reputades atrauen el millor talent és possible que les empreses millorin la seva reputació gràcies a això amb aquest cercle virtuós que maximitza la situació. 

2. INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA). LA TECNOLOGIA FACILITA EL CANVI

Els hàbits de consum han canviat i són diferents al llarg del dia. L’aparició de tecnologies que permeten recopilar dades està sent el canal perquè les empreses prediguin el moment i canal ideal per vendre els seus productes o serveis als usuaris. I és que, quant més dades es tingui menor error inherent de càlcul hi haurà. Algunes de les tecnologies més destacades són: 

  • Omnichannel analytics. 
  • IoT & Big Data. 
  • Indústria 4.0. 
  • Mòbil. 
  • Blended Marketing. 
  • Impressió 3D (prototipat ràpid). 
  • Millora de les capacitats humanes. 
  • Realitat augmentada i realitat virtual. 
  • Exoesquelets. 

Big Data i coneixement col·lectiu 

Amb aquestes innovacions apareixeran nous models de negoci, alguns d’ells disruptius. En aquest context hem de ser conscients que si obtenim aplicacions o serveis “gratis” a la xarxa és perquè nosaltres no som els clients finals. Les nostres dades de comportament són la moneda de canvi entre empreses que l’utilitzen per ampliar aquesta base de dades i generar estudis de mercat per fer que els seus productes i serveis siguin més competitius. 

Aquesta informació col·lectiva és Big Data i és el que es fa servir per fer la predictibilitat per detectar patrons i perfils, així com per crear clusters de comportament. Es tracten de dades pròpies (històrics d’activitat pròpia, clients, forecasting, campanyes…) dades bestiar (informació relacionada amb nosaltres), dades comprades (directoris, estadístiques i estudis), així com dades obertes “Open Data” (temperatura, notícies, esdeveniments…).  

Es caracteritza per:

 • Dades desestructurades. 
 • Múltiples formats (vídeo, imatge, text, byte (IoT)… 
 • Múltiples fonts. 
 • Gran volum. 
 • Diferents moments d’ús. 
 • Potència de càlcul permet A.T.L. 
 • Capacitat d’emmagatzematge “infinita”. 
 • Permet predictiu i correlacions no intuïtives. 

3. La relació entre els players del mercat canvia

Aquest nou context amb què es troben les empreses obliga a replantejar tota l’estratègia per tal de convertir els nostres productes i serveis més competitius. La teoria de les 5 Forces de Porter o lAnàlisi Pestel poden ser de gran ajuda per a la reformulació del model de negoci adaptat a aquest nou entorn digital. 

La Cadena de Subministrament també es veu afectada. Cada vegada hi ha més potència de negociació entre els actors i això fa que la Cadena de Subministrament es desintermediï. 

L’ús democratitzat de la tecnologia ha transformat el comportament de les persones i la manera com aquestes es relacionen entre elles mateixes, entre persones i organitzacions, entre les organitzacions i entre els processos interns i externs de les organitzacions: 

 • Ciutadà 2.0, introduint conceptes com Smartcity, SmartBuilding. 
 • Client 2.0, introduint conceptes d’Usabilitat, Customer experience o Customer Journey.  
 • Família 2.0, introduint, entre d’altres, conceptes com entreteniment 2.0. 
 • Ocupació 2.0, introduint conceptes com gestió de coneixement, noves habilitats, multiubiquetat… 
 • Gerent/Responsable 2.0, introduint conceptes com el Nou Management, Lideratge per missions, Sensibilitat envers les persones, conciliació… 
 • Pacient 2.0, introduint conceptes com eHealth. 
 • Sènior 2.0, obrint un gran ventall de serveis i solucions per a la Gent Gran, entre d’altres, la introducció dels Social Robots.  

Model de 4 Eixos de Transformació Digital 

Modelo de 4 Ejes de Transformación Digital

La Transformació Digital pot realitzar-se en funció de 4 models basats en l’entorn intern i en l‘extern: 

 • Experiència de client: Les empreses B2C l’utilitzen per tenir analítiques dels clients. És una bona oportunitat per tenir accés a la percepció que tenen de la marca mitjançant converses i omnicanalitat.  
 • Persones i col·laboradors: Permet compartir coneixement flexibilitzant els recursos i apostant pel recurs humà de què disposa l’empresa fomentant la seva capacitació digital.  
 • Processos Operacionals: Enfocat a empreses B2B. Permet optimitzar els processos operacionals repensant i simplificant-los. Ajudarà a prendre decisions basades en dades, així com a apostar per la innovació i la transparència.  
 • Model de negoci: Permet transformar digitalment models de negoci que abans no eren possibles, així com crear-ne de nous.  

Waterfall vs. Agile

Finalment, un altre dels reptes que planteja la digitalització perquè els productes i serveis siguin competitius és sobre quina metodologia de projectes és la més eficaç. 

El mètode predictiu Waterfall és el que s’ha utilitzat tradicionalment i a la qual la majoria dels equips de treball està habituat a manejar. Els requeriments no han de canviar durant tota la durada del projecte. Es caracteritza per usar models que lliuren en un mes un producte mínim viable i una documentació amb el que s’obté un feedback. Suposa una menor despesa, però no s’adapta a les necessitats canviants de l’entorn actual. 

El mètode Agile suposa una major despesa, però assegura que l’entrega coincideixi amb les necessitats actuals del mercat. S’obté un feedback constant en cada fase del procés. Es caracteritza pel seu alt component d’adaptabilitat a la situació.