La formación del futuro Dueño, pieza clave en la sucesión de Empresas Familiares-portada
Array ( [image] => La formación del futuro Dueño, pieza clave en la sucesión de Empresas Familiares-portada [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

La formació del futur propietari, peça clau en la successió d’Empreses Familiars

Carlos Dumois, President i Soci Fundador de CEDEM, ha estat l’encarregat de presentar el webinar “La formació del futur propietari, peça clau en la successió d’Empreses Familiars“. Dumois és també un destacat conferencista a nivell nacional i internacional, membre del Consell Assessor d’Evrensel Capital Partners Inc. de Luxemburg, així com creador del concepte Dueñez.

Sempre vinculat a la Direcció i Administració d’Empreses, Dumois ha ajudat milers d’empresaris a dirigir el creixement de valor de les seves empreses i a exercir el seu rol com a propietaris de manera més efectiva.

La seva experiència com a promotor i inversions de diversos negocis, l’ha portat a dedicar la seva vida professional a la recerca i aplicació del seu Model de Dueñez Compartida i al Disseny i Implementació d’Estratègies de Creixement de Valor. La seva feina l’ha aplicat principalment amb empreses privades i familiars.

Aquest webinar és part de la sèrie virtual Trobada Empresari sobre innovació i consistència empresarial. Aquest espai, creat per CEDEM Centro de Dueñez© Empresaria i l’Euncet Business School, centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya, busca enriquir la visió dels empresaris, explorant noves eines d’interacció, reinventant el format usat en els webinars tradicionals.

A partir del curs que ve, l’Euncet Business School oferirà un nou programa executiu basat en el concepte Dueñez© Empresaria: Executive Master in Ownership and Value Creation. La nova aposta, impulsada juntament amb CEDEM, Foment Formació i Foment Treball, busca formar l’empresari líder i els seus successors, els membres de la família empresària, directius i consellers en l’habilitat de conduir a l’empresa pels seus camins més rellevants de Creació de Valor.

A continuació, Dumois dona les claus per entendre la importància que té la formació del futur propietari en la successió d’empreses familiars.

La formación del futuro Dueño, pieza clave en la sucesión de Empresas Familiares

Hi ha la creença que el bon propietari ho és perquè és molt intel·ligent, però no és el determinant. El bon propietari ho és per la seva voluntat, per la seva capacitat de compromís, la seva determinació i empenta.

“La Dueñez és més fruit de l’exercici de la voluntat, que de l’exercici de la intel·ligència.” – Carlos Dumois

El verb que defineix el rol de propietari és renovar, i ho ha de fer a través de la innovació i l’emprenedoria actuant amb Dueñez i gestionant el valor.

Totes les escoles de negocis formen directius i gerents, però cap forma a propietaris, governadors del negoci. Ara bé, què es pot fer per disposar del candidat ideal en la successió de negocis familiars?

Successió, per què resulta tan difícil formar bons empresaris

A diferència d’altres sectors professionals, trobem que en l’àmbit directiu costa molt transmetre aquesta governança o Dueñez a les generacions futures. El problema és que la tasca de l’empresari consisteix a crear riquesa i crear valor, i moltes vegades els seus successors el confonen i creuen que l’han de gastar i gaudir.

Si se sabés distingir que la Dueñez és més un exercici de voluntat que d’intel·ligència, i que l’assumpte és crear riquesa i no usar-la, tal vegada, seria més fàcil el procés de successió i la seva formació.

Qué es la sucesión

Què és la sucessió?

S’entén per successió aquell procés i transmissió del comandament en l’exercici de la Dueñez i el suport de l’estratègia de propietat que el sustenta. Altrament dit, consisteix a preparar el negoci perquè la següent generació sigui capaç de continuar creant riquesa, no de mantenir i gastar la ja creada.

Així doncs, la successió no és un esdeveniment o data concreta, va més enllà. És un procés de molt de temps que comença quan es forma els fills als quatre anys i acaba quan aquests tenen total autonomia en el govern de l’empresa. Aquests processos poden arribar a durar fins a cinquanta anys. La base comença amb la formació del caràcter del fill i la inculcació de valors com la capacitat de compromís, la responsabilitat, la capacitat de resposta, la solidaritat i l’empatia, capacitats pròpies de la voluntat del líder de la Dueñez.

Aspectos a tener en cuenta para una buena sucesión

Aspectes a tenir en compte per a una bona successió

Per a la formació del futur propietari en la successió d’empreses familiars es necessita un pla i successors. S’ha de donar importància als successors des de ben joves. A més d’aquest aspecte, s’ha d’assegurar la llibertat financera dels propietaris, així com ajudar i facilitar la seva realització.

També s’ha de garantir la transferència del poder de comandament. Per això, cal que un vulgui deixar el poder i que un altre vulgui prendre’l. El comandament es transfereix quan es permet aquesta successió, és una part del procés que s’ha d’administrar.

La transferència de la propietat, a un o a diversos fills, també ha de ser acuidada perquè ajudi que es desenvolupi un sistema de governabilitat propi per a la propera generació.

Finalment, trobem el repte de compartir la Dueñez. Hi ha una Dueñez compartida entre fills i pares durant anys que ha de ser ben entesa perquè el negoci prosperi.

Qué problemas plantea

Quins problemes hi planteja?

La següent generació no té per què aprendre a fer les coses com es feia antany. Ho ha de fer sobre la marxa en funció del context en què es trobi. Han d’estar preparats per al que marqui la indústria, els mercats i l’economia i ser capaç de governar per ell mateix.

Així doncs, durant el procés de successió en el negoci familiar s’ha de triar candidats que es formin simultàniament a diferents ritmes perquè vagin adquirint nous compromisos i aprenguin a governar.

La successió a l’Equip de Dueñez es compon per un Líder de Dueñez i per familiars que el complementin en altres àrees del negoci (Consell de Família, Assemblea d’Accionistes, Consell d’Administració, Comitès de Gestió).  Tots s’han de formar alhora.

El proceso de implementación

El procés d’implementació de la successió del futur propietari

L‘èxit d’una bona successió es basa en la seva execució i implementació. Per a això es deu:

 • Triar i desenvolupar el successor del líder de la Dueñez. Això és un procés complicat, ja que es pot donar el cas en què hi hagi diversos candidats, fins que un acabi destacant. Un dels errors més comuns és considerar que el primogènit varó és el candidat més ben preparat per al lloc. El millor per liderar simplement serà aquell o aquella persona que més ben preparada estigui sense importar edat, sexe, formació o lloc a la família. Professionalitzar i objectivar el procés ajuda a l’hora d’escollir el perfil més ben preparat trencant amb qualsevol prejudici.
 • Escollir i desenvolupar l’Equip de Dueñez. S’ha de definir qui acompanyaran el líder en l’Assemblea d’Accionistes, Comitès de Gestió, Junta Directiva… Tots han d’estar preparats.
 • Dissenyar el Sistema de Govern de la següent generació. Pot ser que el disseny actual no funcioni, per la qual cosa s’haurà de reacondicionar al context amb què es trobarà el successor.
 • Definir data de lliurament per a cada soci. S’ha de fixar una data perquè, per poc poder jurídic que es tingui, es lliuri.
 • Pla de formació i procés de lliurament de cadascun. Cadascun dels successors ha de seguir un procés de lliurament i formació per adquirir els talents i habilitats necessàries per exercir el rol assignat.
 • Ajut de professionals. Sense un suport és molt difícil dur a terme el procés de successió. Experts com assessors, entrenadors, psicòlegs, avaluadors i pedagogs ajudaran per executar el procés sense improvisacions.

“El propietari governa, no administra.” – Carlos Dumois

Què es necessita per aprendre a exercir la Dueñez?

Dins de la formació del futur propietari en la successió en empreses familiars, es necessiten 9 habilitats fonamentals per poder exercir la Dueñez:

1. Volença

S’entén per voler aquella manifestació de propòsits i desitjos del propietari sobre el que espera de l’empresa. L’empresa ha de ser el que el propietari ha definit.

La volença esdevé un mandat, conegut com a volença comuna. És la voluntat compartida dels membres de l’organització sobre el futur a construir, la missió corporativa.

Capacitat de treball

El propietari ha de ser un treballador incansable, amb voluntat. Es fonamenta en:

 • Disciplina. Capacitat d’ordenar i complir amb els lineaments.
 • Responsabilitat. Capacitat de complir amb el que un es compromet.
 • Lliurament. Esperit de sacrifici als altres.
 • Vocació d’excel·lència. Trencar amb la mediocritat.

3. Capacitat de decisió

Exigeix intel·ligència per poder ser capaç de prendre bones decisions, per la qual cosa necessita tenir coneixements, anàlisi d’informació, capacitat de síntesi, de decisió i de renúncia (abandonament estratègic). També implica voluntat per triar i per no triar i tenir sensibilitat.

4. Crear y administrar oportunidades

Es una de las habilidades más importantes de la Dueñez. El empresario que gobierna lo hace gestionando oportunidades, buscando o generándolas el mismo o la persona encargada de ello. También las evalúa, impulsa y valida o abandona en función de su capacidad de riesgo.

5. Responsibilitats de la Dueñez en el negoci familiar

 1. Accountability (responsivitat). Respon davant d’interns i externs pel que succeeixi en i amb l’empresa.
 2. Prosperitat (valor). Conservar i multiplicar el patrimoni, generar riquesa.
 3. Construir una comunitat de convivència en valors compartits.

“El líder de la dueñez no ha de fer tot, però si governar-ho.” – Carlos Dumois

6. Treball en equip

La capacitat del treball en equip és convicció. Per fer que un equip funcioni se n’ha d’estar convençut. Es requereix de lideratge, complementarietat i adaptabilitat.  L’equip són les fortaleses i debilitats que es complementen entre si en un quefer comú.

7. Postura de soci

Aprendre la Dueñez és postura de soci. Un bon soci ha de ser íntegre, transparent, cabal i correcte. Ha de saber cuidar els interessos de la resta de socis, fer que el seu equip se senti afortunat de treballar amb ell, així com guanyar-se la seva confiança i tranquil·litat.

8. Responsabilitats patrimonials

Un propietari ha d’identificar el seu patrimoni, documentar-lo, planejar-lo, protegir-lo i, finalment, compartir-lo. Ser empresari és respondre-li a la societat per un patrimoni que posen a les mans del líder.

9. Autonomia

És l’aprenentatge més important de la Dueñez.  El successor ha de ser amo de la seva vida i tenir el control del seu destí. És el protagonista vital, per la qual cosa s’ha de mostrar proactiu i endut el seu procés de creixement personal. Ha de tenir la seva pròpia idea, encara que n’hagi escoltat d’altres, i saber cap a on vol dirigir el negoci i per quin camí.

Modelo de formación en Dueñez

Model de formació a la Dueñez

La formació de futurs propietaris es basa en:

La fase conceptual

Constitueix el 10% de tota la formació. No s’ha de confondre amb l’administració o com ser gerent. Va més enllà. Aquesta fase ofega en la gestió del valor, els coneixements de negoci i la Dueñez compartida i Creació del Valor.

La fase guia

És el 20% de la formació i és una part molt important. Figures com són els mentors, tutors, entrenadors o preceptors ajudaran a ser un bon successor aprenent valors que aquests inculquen.

La fase pràctica

Aquesta fase és el gruix de tot el procés de formació. Es basa en projectes concrets i en la participació en juntes directives i comitès.

El líder de la Dueñez

El líder de la Dueñez de la següent generació serà aquell successor que sàpiga que s’ha de reconèixer el seu lideratge. Ha de desenvolupar les seves competències visionàries i de comunicació, així com tenir capacitat de maneig amb tots els stakeholders. Ha de demostrar que tots poden creure que ell és el nou líder de la Dueñez.

“La credibilitat es guanya complint.” – Carlos Dumois

Si vols saber més sobre la importància de la formació del futur propietari en la successió en empreses familiars, així com els beneficis que aporta la Dueñez Empresaria als negocis familiars l’Executive Master in Ownership and Value Creation és per a tu.