Array ( [image] => [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

La Millora Discontínua: Mètode Disruptiu, webinar a càrrec de Guillermo Gutiérrez

Guillermo Gutiérrez, Soci Conseller i Fundador de CEDEM, ha estat l’encarregat de presentar el webinar «La Millora Discontínua: Mètode Disruptiu». Gutiérrez és Llicenciat en Administració d’Empreses per la Universidad de Guadalajara i Màster en Administració d’Empreses per IPADE. S’ha desenvolupat com a Professor en ITESO, Universdad Jesuita de Guadalajara, Universidad de Guadalajara i UniversidadPanamericana. També és conferencista en fòrums nacionals i internacionals en temes de Creixement Empresarial i Empreses Familiars. Ha estat membre del Consell dAdministració de diverses empreses a Mèxic i l’estranger i com a Soci Fundador de CEDEM compta amb una alta experiència i categoria internacional en les àrees de Consultoria i Desenvolupament Tecnològic de la Dueñez Empresaria i la Gestió del Valor.

Aquest webinar és part de la sèrie «El Rol de Dueño en Tiempos de Incertidumbre», que CEDEM, juntament amb UFEC Academy, i en col·laboració amb l’Euncet Business School, Foment Formació, Foment Treball s’imparteix cada dijous. 

A partir del curs que ve, l’Euncet Business School oferirà un nou programa executiu basat en el concepte Dueñez: Executive Master in Ownership and Value Creation. La nova aposta, impulsada juntament amb CEDEM, Foment Formació i Foment Treball, pretén formar directius capaços de gestionar la seva participació a l’empresa com si fossin els propietaris i d’ells depengués la vida de la seva companyia. 

El canvi disruptiu: evolució i forces 

Actualment, els canvis disruptius estan prenent molta vigència gràcies als recents models de negoci d’Airbnb i Amazon. Tots dos han estat capaços de fer canvis transcendents en els seus sectors. Però cal ser conscient que aquesta disrupció s’ha de traslladar a moltes altres esferes, i no només a la del model de negoci. 

La nueva realidad: cambio de mejora discontinua

Temps enrere la dinàmica imperant es basava en etapes llargues d’estabilitat amb períodes curts d’inestabilitat. Això feia que en el món empresarial es pogués fer plans a llarg termini. Amb la globalització i l’obertura comercial aquesta estabilitat constant va girar les seves tornes.  

Es va entrar en períodes llargs d’inestabilitat amb curts períodes d’estabilitat. En aquest context alguns empresaris ja van començar a prendre consciència de la importància d’estar preparats per a les situacions inestables i d’incertesa. I, en l’etapa actual els períodes d’inestabilitat s’han fet interminables pels múltiples factors que incideixen en els negocis com a forces conductores d’aquesta inestabilitat i que afecten en l’adaptabilitat de les empreses les noves realitats: 

Fuerzas conductoras del cambio
 • Globalització 
 • Geopolítica 
 • Transformació digital 
 • Capital intel·lectual 
 • Sistemes polítics 
 • Plataforma 
 • Pandèmies 
 • Innovació 
 • M&A (Fusions i adquisicions) 

Millora Contínua vs. Millora Discontínua 

Vertientes de Cambio: Mejora Discontinua

Existeixen dues vessants de canvi: 

 • La Millora Contínua, es caracteritza per produir-se mitjançant un canvi gradual amb petites millores. Es busca la creació de valor a través de l‘eficiència. És una metodologia fàcil de decidir i la seva implementació exigeix disciplina, una involucració d’operadors i requereix d’una Direcció participativa per aconseguir que funcioni.  
 • La Millora Discontínua, es basa a qüestionar-se sobre què s’ha de mantenir, què abandonar i en què s’ha de concentrar les forces i grans jugades. En aquest cas la creació de valor es realitza a través de la rellevància. És un disparador de valor que genera avenços quàntics. Es tracta de decisions difícils de prendre perquè normalment impliquen abandonament. Requereixen una voluntat de canvi i impliquen concentració i abandonament estratègic. En situacions de crisi i incertesa és clau qüestionar-se quines són les fortaleses i debilitats del negoci i esbrinar què està llastrant el seu èxit perquè són moments que no donen marge de temps.  Per a això, tenir una direcció emprenedora que evoqui i privilegiï les oportunitats serà fonamental, ja que implicarà assumir riscos. 

Malgrat que es tracti de dues maneres d’efectuar canvis, és important que els empresaris tinguin una visió bifocal. És important revisar tant a nivell intern per seguir millorant, com disposar d’una visió àmplia per ser capaços de detectar les jugades d’ oportunitat. 

ACTITUDS DAVANT EL CANVI DISCONTINU I LA IMPORTÀNCIA DE LA ‘DUEÑEZ’

Actitudes ante el cambio discontinuo

Hi ha dos tipus d’actituds per afrontar el Canvi Discontinu. La primera, es caracteritza per ser reactiva. Només es produeix en moments extrems com pot ser una crisi i és per temor, per la qual cosa s’acaba produint aquest viratge. En canvi, la segona actitud es caracteritza per tractar-se d’una ruta proactiva que es desprèn d’haver trobat una oportunitat, que no s’explota al cent per cent, però es té en consideració. En aquest cas, és l’ambició el que impulsa aquesta proactivitat, i no només se centra en l’economia, sinó a tenir una proposta valuosa de servei. 

L’agenda de millora discontínua requereix actuar amb Dueñez, ja que implica riscos i per fer-los front és fonamental que el lideratge es trobi al màxim nivell i estigui orientat a aquesta renovació i canvis disruptius.   Serà clau deslliurar-se de l’Operació, és a dir, tenir aquesta visió bifocal que permeti visibilitzar on es troben les noves oportunitats de negoci, així com evitar la Ceguesa de Taller. Quan s’és part dels processos en què es participa es perd la consciència de com s’estan fent les coses.    Per a això, s’hauran de prendre decisions transcendentals que suposaran assumir certs riscos, i és aquí on es veurà el calibre del líder. 

ELS 4 LLASTOS QUE AMAGUEN ELS COSTOS D’OPORTUNITAT 

Per ser capaços de prendre consciència dels costos d’oportunitat s’haurà de tenir presents els quatre llastos que incideixen: 

 1. Inèrcia. La inèrcia és una força activa molt poderosa que convida a continuar fent el mateix, i potser això ja no és suficient per reportar beneficis.   
 2. Desenfocament. Hi ha empresaris inquiets i emprenedors que estan en una constant diversificació de negocis. S’aposta per negocis en els quals no hi ha lideratge. Cal canviar aquesta visió i focalitzar esforços en ser únics i diferents.  
 3. La soledat. El líder d’una organització requereix d’acompanyament. Afrontar la realitat sols és molt pesat, difícil i perillós. Els batlles, la gerència i els directors s’han de preguntar si han configurat els equips que requereixen així com si disposen del talent necessari per fer front als reptes que hi ha actualment. 
 4. Tolerància. Cal animar-se a enfrontar el canvi.  

Qüestionar-se com a primer pas per al canvi 

Per poder trobar les noves oportunitats i aconseguir una estratègia de negoci exitosa i adaptada als nous temps és clau qüestionar totes les esferes i agents que incideixen en el negoci: 

 • Quines són les grans jugades disparadores de creixement de valor? 
 • Quant temps dediquem a buscar-les? 
 • Com les busquem?

La vaga empresarial, terme emprat per José Luis Alonso (LDM), al·ludeix a l’actitud immòbil i conformitat que alguns empresaris presenten. Per poder combatre-la és important que els líders empresaris viatgin, participin i emprenguin fugint del confort amb una actitud proactiva permanent.    Per a això, hauran de treballar a nivell personal mitjançant lectures, cursos, assistència a convencions, fent networking amb emprenedors, visionaris i altres innovadors; i a nivell institucional, agendant reunions entre els membres de l’Equip de Dueñez del negoci, així com atraient consellers innovadors per fomentar la participació d’externs. 

METODOLOGIA DE LA MILLORA DISCONTÍNUA 

 1. Revisió de camps d’oportunitat 
  1. Elecció de camps. Revisar camps d’oportunitat: procés successori, el sistema de govern, l’estructura de governació, els negocis en els quals es participa, productes i mercats, la visió familiar… 
  2. Models mentals. Cal veure que fa la competència. 
  3. Associar-se a altres ments. La suma amb altres persones i col·laboradors ajuda a impulsar la millora. 
  4. Cercar les Grans Jugades que facin rellevant l’empresa. Cal estar a l’aguait de les grans jugades per ser rellevants amb canvis disruptius i models únics i diferencials. 
 2. Mentalitat d’ abundància 
  1. Metes ambicioses de creixement. 
  2. Valentia i disposició plena al canvi Disruptiu. 
  3. Obertura per escoltar. 
  4. Convidar a pensar en el “com si”. 
 3. Quantificar els costos d’oportunitat 
  1. Què esperar si es fa (aspectes quantitatius i qualitatius). 
  2. Advertir implicacions. 
  3. Què esperar si no es fa. 
 4. Implementació de les decisions 
  1. El “Reflux”. Cada vegada que es pren una decisió discontínua hi ha reflux durant el procés de presa de decisions, és a dir, sorgeixen dubtes perquè és un procés difícil i exigeix actuar amb fermesa. 
  2. La “Conspiració Invisible”. És possible que quan es produeixin canvis apareguin detractors i qüestionin les noves dinàmiques. 
  3. Altres detractors: la tebiesa i la lentitud. Aquests dos factors poden ser els motius pels quals el canvi fracassi. 
  4. Canvi gradual vs canvi radical. 
  5. L’abandonament, motiu de dol. 
  6. Continues aproximacions. És important comprendre que l’èxit no s’aconseguirà al moment. Requereix d’implementar l’estratègia i anar realitzant reajustaments per alinear i aconseguir el Canvi Discontinu esperat.