Array ( [image] => [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

Què és ‘l’empowerment’ i com pot ajudar l’empresa?

Vivim envoltats d’anglicismes que en el món laboral ja s’han assentat en el nostre llenguatge. El terme empowerment és un d’ells i potser dit així no et diu res, però si et parlem d’empoderament empresarial, possiblement ja comences a fer-te una idea sobre a què es refereix.  

Amb els anys, aquesta capacitació s’ha estès i popularitzat en la cultura empresarial, tot i que, si no se sap gestionar correctamen,t pot ser una arma de doble tall. 

En el següent article, t’expliquem què és l’empoderament a l’empresa, els seus avantatges i com pots aplicar-lo a la teva forma de dirigir i de liderar els membres de l’equip. 

Què és l’empoderament en una empresa? 

L’empowerment és una paraula anglesa que literalment significa “empoderament” i es relaciona a una forma concreta de gestió empresarial en la qual es dona un paper més actiu als treballadors, fomentant la seva autosuficiència i enfortint la seva confiança perquè siguin capaços de prendre decisions importants. És una forma de capacitarlos perquè assumeixin responsabilitats i es comprometin a un altre nivell.

Avantatges principals de l‘empoderament 

Aquest tipus de lideratge destaca perquè ajuda a agilitzar els processos de treball, gràcies a la delegació de certes responsabilitats en els treballadors. A més de fomentar aquest acompliment laboral més independent, també promou que estiguin més motivats i augmenti la seva confiança en les seves capacitats i criteris.  

Els principals avantatges de l’empoderament  són: 

  • Ajuda que els empleats demostrin totes les seves habilitats en tenir noves responsabilitats.  
  • Contribueix i fomenta oportunitats de creixement personal i professional dels treballadors. 
  • Augmenta la satisfacció laboral dels empleats, ja que es valora el seu talent i el seu criteri en la presa de decisions.  
  • Com a resultat, el clima laboral és més positiu, s’obtenen idees noves i s’enforteix el vincle entre líders i col·laboradors. 
  • Millora i incrementa la productivitat i esdevé un actiu per a la retenció i captació de talent, objectiu clau de recursos humans

Tipus generals dempowerment 

En moltes ocasions, quan es parla d’apoderament es fa una relació directa entre líder i col·laborador, però la realitat és que aquest empoderament pot tenir diferents enfocaments. A continuació, et mostrem quines existeixen: 

Apoderament individual 

Per parlar d’apoderament empresarial, el primer que cal fer és parlar de l’apoderament individual. Aquest procés estratègic consisteix a capacitar primer el treballador de forma individual, perquè després aquest compromís i confiança es vagi escalant a altres esferes de l’empresa fins a arribar a l’organització.  

És fonamental comptar amb treballadors que sidentifiquin amb els valors de l’empresa, ja que sí que es potencia el seu talent individual i es fomenta el seu creixement personal reportarà una major fidelització, i per conseqüència uns millors resultats i clima laboral.  

El talent humà és un dels grans focus en els lideratges actuals, per la qual cosa les organitzacions n’han de ser conscients i vetllar per cuidar i apostar pel seu equip humà per aconseguir retenir aquests talents i ser atractius per als nous.  

Empoderament directiu 

En aquest cas, l’apoderament empresarial se centra en la capacitació i desenvolupament dels perfils que ocupen alts càrrecs perquè empoderin, orientin i inspirin els seus col·laboradors. Se centra a treballar la comunicació efectiva perquè els responsables siguin capaços d’informar i ajudar els empleats i aconseguir millores en el seu acompliment laboral. 

Potenciació organitzativa 

Finalment, és important que les empreses apostin per programes organitzacionals en els quals es fomenti la col·laboració entre equips i es creïn espais en els quals els intercanviar idees de millora.  

Com has d’aplicar l’empowerment a la teva empresa? 

Ara que ja saps què és i quins tipus de empowerment existeixen, és hora que coneguis algunes de les maneres d’aplicar-les en el teu negoci.

Llibertat creativa 

L‘obertura a noves idees és fonamental per progressar i potenciar el compromís i fidelització entre els treballadors. Per això, és important fomentar la llibertat creativa. Els empleats se sentiran partícips del projecte empresarial i se sentiran escoltats. 

Actitud positiva  

Un altre dels factors que contribueix a aquest empoderament és l’aposta per un clima positiu. En el nostre dia a dia vivim sota molta pressió i les actituds autoritàries o més pròpies d’un lideratge vertical acaben repercutint en el rendiment dels treballadors. En canvi, fomentar un bon clima laboral i una actitud positiva davant les adversitats ajudarà que la recerca de solucions sigui més àgil i a mitigar frustracions i ansietats.  

Premis als empleats 

Sense talent humà no hi ha organitzacions i tan important és mostrar els errors com premiar els encerts. Hi ha moltes formes de premiar l’esforç i treball dels empleats, a més de les recompenses econòmiques. El salari emocional està agafant cada vegada més pes en el benestar dels empleats i les empreses n’estan prenent nota.  

Ja sigui a través de reconeixements públics o privats o de beneficis socials que atenguin les seves necessitats i ajudin a una millor conciliació amb les seves vides personals i inquietuds, les organitzacions han de cuidar el seu equip humà.  

L’empowerment és un dels conceptes tendència en el món empresarial actual, si vols saber més sobre quines formes de lideratge i cultures organitzacionals estan marcant la diferència no et pots perdre l‘Executive Global MBA de l’Euncet Business School.